Musicoteràpia i Sonoteràpia

La Musicoteràpia és l'ús professional de la música i els seus elements com a intervenció en entorns mèdics, educacionals i quotidians amb individus, grups, famílies o comunitats que busquen optimitzar la seva qualitat de vida i millorar la seva salut i benestar físic, social, comunicatiu, emocional, intel·lectual i espiritual. La investigació, la pràctica, l'educació i l'entrenament clínic en musicoteràpia estan basats en estàndards professionals en concordança amb contextos culturals, socials i polítics.

Definició WFMT ( Federació Mundial de Musicoteràpia, 2011 )

- - - -

La Musicoteràpia i la Sonoteràpia estan avalades per nombrosos estudis i investigacions científiques en el marc de la neurociència.

La musicoteràpia uneix Música i Salut en un context terapèutic. La seva aplicació en determinats trastorns i disfuncions, afavoreix el benestar físic, mental i emocional.

A través de les múltiples tècniques i dinàmiques (actives i receptives) , les persones també podem satisfer les necessitats d’evolució i creixement personal, assolir estats modificats de consciència i aprofundir en la dimensió espiritual.

- - - -

«La música no es mágica però tiene mágia y la neurociencia nos ayuda a descubrirla»

Jordi A. Jauset ( Divulgador Científic sobre música, neurociència, salut i educació)

- - - -

Article de David Sitges (membre de MUOM) a la Revista CUERPO Y MENTE sobre les múltipes aplicacions i beneficis de la Musicoteràpia i la Sonoteràpia.